Voorstellen

Ik, Maria Rozema- van Gosliga, ben 34 jaar oud, getrouwd en moeder van 3 kinderen.

Als orthopedagoog specialiseer ik mij in hechting en sociaal-emotionele problematiek. Inmiddels heb ik na mijn universitaire studie orthopedagogiek ruime werkervaring binnen een organisatie voor kinderen en volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De laatste jaren heb ik mij ingezet binnen het team 'meeleefgezinnen' als orthopedagoog en hoofdbehandelaar. De begeleiding van de kinderen en de meeleefgezinnen* vergrootte mijn belangstelling naar hechting, trauma en emotionele ontwikkeling.

De uitgevoerde werkzaamheden variëren van diagnostiek, begeleiding van meeleefouders, kinderen, begeleiders en teams. Het ontwikkelen en geven van de cursus ‘hechting’ en ‘emotionele ontwikkeling’ heb ik met plezier gedaan.

In mijn stage heb ik gewerkt binnen een schoolbegeleidingsdienst en ervaring opgedaan in het begeleiden van leerkrachten. Verder zorgen de werkpraktijk, cursussen en opleidingen ervoor dat ik mij blijf ontwikkelen in mijn vak.

Ik ben geregistreerd als NVO Orthopedagoog-Generalist. Tevens ben ik ingeschreven in het Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

 

Dit alles heeft eraan bijgedragen dat ik deskundig ben op het gebied van ontwikkelingsproblematiek, emotionele en gedragsproblemen en hechting. Sinds 2017 ben ik onderdeel van Basic Trust. Samen met Caroline Visser en Dian Rozema nemen we regio Noord voor onze rekening.

Caroline Visser, Basic Trust Noord

Orthopedagoog- Generalist

www.carolinevisser.nl